Un any més he participat de karma yogui a la Barcelona Yoga Conference, aportant el meu granet de sorra a la gran muntanya que han creat els germans Castellsegué. Un plaer estar de nou al seu costat i a la gran quantitat d’amics que ens trobem allí any rere any per compartir les nostres experiencies com a practicants i/o professors de ioga.

A més aquest any em van oferir de realitzar un taller de Karanes en una de les sales i puc dir que va ser un èxit. No només per que la sala era plena, sinó per que, a partir de comentaris al final del taller i el nivell de connexió i silenci creat durant la sessió, em reforcen en aprofundir en la pràctica dels Karanes que tant m’agraden. Pràctica que m’ajuda a viatjar cap al meu interior i connectar amb aquella llum interna que ens uneix a tots a traves del moviment harmònic i la respiració profunda.

Només puc que estar agraït a la vida per aquesta oportunitat, agafar aire, i seguir practicant amb intensitat per millorar la concentració i arribar a estats meditatius més profunds.

Gràcies a tots els practicant de ioga per seguir treballant en un món interior més seré i compromès que faci de la vida en aquesta terra una experiència més conscient.

Karanas Work Shop In The Barcelona Yoga Conference

One more year I participated as a karma yogi in the Barcelona Yoga Conference contributing my bit to the big event that created Castellsegué brothers. A pleasure to be back at his side and to the many friends that we are there every year to share our experiences as practitioners and / or yoga teachers.

Also this year I was offered a Karana workshop in one of the rooms and I can say it was a success. Not only because the room was full, but that feedback from the people at the end of the workshop and the level of connection and silence created during the session. It reforced me to go deeper in the Karanas Yoga practice. That practice helps me to go deep inside me and connect with that inner light that unites us all through the harmonic movement and consciously breathing.

I can only be grateful to life for this opportunity, and keep practicing intensively to improve concentration and achieve deeper meditative states.

Thanks to all practicing yoga to continue working on a more serene inner world and committed to make life on earth a more conscious experience.